Вторник, 26 Септември 2023 г.

Филиал Силистра на РУ покани областният управител на "Нощ на учените"

В навечерието на новата академична година в Областна администрация Силистра гостува доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев", която запозна областния управител Минчо Йорданов с подготовката за новата учебна година на студентите. Доц. Лебедова подчерта, че през последните години е традиция взаимодействието и партньорството между филиала на най-голямото в Северна България висше учебно заведение, включително и в тържествените събития, провеждани в началото и в края на учебната година (институцията "Областен управител" връчва една от наградите – на студент с най-висок успех през целия курс на обучение).

От есента предстои да продължи обучението по пет специалности – бакалавърска програма: Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски); Педагогика на обучението по физика и информатика; Педагогика на обучението по математика и информатика; Транспорт, корабоплаване и авиация; Електротехника, електроника и автоматика (единствено в тази дисциплина обучението е както в редовна, така и в задочна форма). Както е известно е известно, настоящият Филиал Силистра на Русенския университет е образователна единица от 1998 г. и оттогава провежда обучение в две професионални направления: "Педагогика на обучението по…" и "Електроинженерство".

Областният управител бе поканен в предварителен план за участие в проявата "Нощ на учените", която в края на м. септември т.г. ще бъде проведена за втори път в град Силистра. "Темата ни ще бъде културна памет и дигитализация, като програмата ще бъде реализирана заедно с Регионален исторически музей – Силистра", заяви доц. Лебедова. Тя сподели, че във Филиал Силистра по повод 130-ата година на педагогическото образование в Силистра са приведени в електронен вид два отчета от преди 1913 г. на тогавашното Педагогическо училище, както и други материали от същия период.

Обсъдени бяха и характерните напоследък тенденции във връзка със статуквото на студентите във Филиала: над 90% от тях са от региона на Силистра, като повечето от тях са работещи, които в един от момент от живота са решили, че е добре да надградят своята образователна степен в името на по-добра житейска и професионална реализация. Липсата на общежитие за студенти е сред проблемите, които възпрепятстват евентуално желаещи от други региони да учат в Силистра, както е било в предишни години, когато в града имаше да полувисши института – педагогически и технически, преди да бъдат обединени.

Facebook коментари