Петък, 23 Февруари 2024 г.

Силистра изпреварва по средна работна заплата Видин, Кюстендил и Благоевград

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра 1 306 лева, показва справка на КВОРУМ.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 година Силистренска област заема 25-то място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 697 лв., следвана от област София – 1 815 лв. и област Варна – 1 790 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин – 1 288 лв., Кюстендил – 1 291 лв. и Благоевград – 1 296 лв.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната брутна заплата в областта за тримесечието се увеличава със 50 лв.
Средната месечна работна заплата за април е 1 317 лв., за май – 1 313 лв. и за юни – 1 289 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2023 г. са получили заетите в дейностите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 2 391 лв., "Хуманно здравеопазване и социална работа" – 2 080 лв. и "Държавно управление" – 1 871 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" – 852 лв. и "Административни и спомагателни дейности" – 904 лв.

В обществения сектор средната работна заплата за периода април – юни 2023 г. е 1 768 лв., а в частния сектор – 1 550 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства с 61 лв., а в частния – със 78 лв.

Facebook коментари