Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Общинските съветници в Дулово заседаваха днес

Общинските съветници в Дулово заседаваха днес. Сред точките в дневния ред беше приемане на актуализацията на мрежата и щата в детските градини и училищата.

Съветниците одобриха избора на новия управител на Многопрофилната болница в града след проведен конкурс миналата седмица.

Другите докладни са свързани с разпореждане на имоти частна общинска собственост и разглеждане на постъпили заявления от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.

Facebook коментари