Понеделник, 22 Юли 2024 г.

В Силистра се намериха само 18 кандидати за съдебни заседатели

Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Общински съвет - Силистра предложи 18 кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Силистра, вместо предварително търсените 33

Временната комисия за избор на съдебни заседатели в Районен съд – Силистра, създадена с Решение № 1028 по Протокол № 49 от 25.05.2023 г., е предложила 18 кандидати за съдебни заседатели.

Започват процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Силистра

Комисията провери представените от страна на кандидатите документи и установи, че те отговарят на всички изисквания на Закона за съдебната власт. Спазено е и изискването на чл. 68, ал. 5 от същия закон, според което най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

В Силистра не могат да намерят желаещи за съдебни заседатели, удължават срока

Предложените кандидати са:

* Ангелина Илиева Йорданова
* Анета Петкова Алексиева
* Атанаска Любенова Атанасова
* Атанаска Янчева Атанасова
* Валентина Ивелинова Димитрова
* Веска Илиева Христова
* Жулиан Иванов Раданов
* Иванка Тодорова Карагеоргиева
* Катя Тодорова Кръстева
* Кина Димитрова Маринова
* Красимира Никова Кръстева
* Марина Красимирова Радева
* Мария Цонева Маринова
* Мая Георгиева Мирчанова
* Нели Василева Ваникова
* Светомира Иванова Вачева
* Стефка Иванова Атанасова
* Янка Андреева Гаврилова

След приемане на решението от Общински съвет – Силистра, списъкът с предложените кандидати ще бъде изпратен на председателя на Окръжен съд – Силистра, който ще проведе избора на съдебни заседатели.

Facebook коментари