Понеделник, 17 Юни 2024 г.

От новата седмица засилен надзор за личните стопанства, незаконната търговия и придвижването на свине

Общи мерки и действия срещу разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) бяха обсъдени на среща през седмицата по инициатива на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Българския ветеринарен съюз, на Съюза на ветеринарните лекари в България и представители на браншови организации в сектор "Свиневъдство" – Асоциация на свиневъдите в България и Асоциация на индустриалното свиневъдство в България. Повод за срещата са констатираните три огнища на заболяването в лични стопанства в областите Монтана и Ловеч.

Обсъдените действия целят да се засилят надзорът и контролът върху личните стопанства, установяване на отглеждане на нерегистрирани свине, незаконната търговия и придвижване на свине, които се явяват основни заплахи за разпространението на АЧС в страната.

На срещата от страна на БАБХ беше предоставена информация относно предприетите до момента мерки, сред които проверки с цел актуализиране на регистрите на животновъдни обекти на територията на всяко ОДБХ; Проверки на животновъдни обекти за отглеждане на свине за изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство; Свикване на областни и общински епизоотични комисии и провеждане на срещи с областните колегии на Българският ветеринарен съюз; Повишаване на осведомеността по отношение на епизоотичната ситуация, относно заболяването; Извършване на клинични прегледи и проверки на биосигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и предоставяне на резултатите; Провеждане на проверки за биосигурност от официални ветеринарни лекари веднъж годишно/Клинични прегледи въз основа на оценка на риска и вземане на проби за лабораторни изследвания в случай на съмнение; Взаимодействие с териториалните звена на Министерство на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета – извършване на проверки на превозни средства.

На одобрените осем гранични контролни пунктове (ГКП), както и на входните пунктове Лесово, Малко Търново, Летище Варна и Летище Бургас и фериботите в Бургас и Варна се осъществява контрол на личния багаж на пътниците, а на пунктовете, разположени на външни граници на Европейския съюз - Брегово, Златарево, Калотина и входните точки - фериботните комплекси - Варна и Бургас се извършва дезинфекция на всички превозни средства. Дезинфекция се извършва и на вътрешните контролно - пропускателни пунктове: Дунав мост, пристанище Лом, ГИВК–Оряхово, ГКПП-Ферибот, гр. Свищов, ГКПП-Никопол, ГКПП-Кайнарджа, ГКПП-Силистра.

Инспекторите от ГКП-Летище София, ГКП-Варна и ГКП-Бургас осъществяват контрол и върху събирането, транспортирането и обезвреждането на кухненски отпадъци от международните транспортни средства.

След проведената среща между компетентната институция, регистрираните ветеринарни лекари и бранша предстои да се проведе и междуведомствена среща с всички институции и организации, които имат отношение по прилагането и контрола на "Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 – 2023 година".

Facebook коментари