Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Данъчните откриват по-малко укрити приходи от фризьори и козметици

С над 10% е намалял делът на укритите приходи и на рисковите лица в сектора фризьорство и козметика през последните 10 години.

Това каза в подкаст на приходната агенция Катя Цветанова – главен експерт по приходите в дирекция "Управление на риска". Според нея, НАП поставя акцент върху партньорския подход и в бюти бранша, като за намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащане на данъци и осигурителни вноски от фризьори, козметици, маникюристи и други се прилагат различни методи за насърчаване на доброволното плащане. "Изпращаме напомнителни и предупредителни писма", даде пример експертът и посочи, че същевременно се извършват и контролни действия за установяване на допуснати нарушения и тяхното отстраняване, касаещи регистрационен и декларационен режим.

На територията на НАП Варна от началото на годината до момента са селектирани и проверени около 80 обекта за предоставяне на фризьорски и козметични услуги относно спазване на задълженията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (KCO), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредба № H-I8/2006 г.

От местния офис на администрацията уточняват, че рискът се крие в неотчитане на реалните приходи от дейността на фризьори, козметици, маникюристи и масажисти, което води до намаляване на данъчните им задължения по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък доходи от физически лица (ЗДДФЛ), ЗДДС, Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) – патент за упражняване на дейност "Фризьорство и козметика", КСО и ЗЗО.

Приходната агенция разполага с механизми за измерване резултатите от тези действия и проследяване на тенденциите, като за целта извършва анализи и наблюдава значимите рискове.

Ръстът в потреблението, разнообразието на услугите в бюти бранша, както и повишаването на цени им, са сред основните причини общият размер на щетата за фиска от неплащане на данъци и осигуровки да остава относително висок – над 32 млн. за година. Катя Цветанова посочи, че през 2021 г., когато е извършено последното до момента оценяване, потреблението на разкрасителни процедури е за над 642 млн. лв., а нарастването е с повече от 62% спрямо 2013 г.

Според експерта за тези резултати допринася и непрестанното включване на нови лица в този сравнително достъпен сектор, тъй като от практикуващите се изисква само завършване на квалификационни курсове. Анализите сочат още, че голяма част от лицата допускат нарушения поради незнание или небрежност.

"Най-голям дял в общия размер на загубите за фиска (43-44%) се дължи на недекларирани осигурителни задължения, тъй като лицата, извършващи дейностите в сферата за красота и здраве, най-често са самоосигуряващи се лица и дължат социални и здравни вноски за своя сметка. Налице е също установена щета от неплащане на ДДС и подоходни данъци от физически и юридически лица. Често те не отчитат в пълен размер приходите си от продажби, като не издават касов бон при наличие на задължение за това – най-често чрез използване на ваучери, плащане през интернет или при други безкасови постъпления", каза още Цветанова.

От НАП напомнят, че всички лица и всички временно действащи обекти, като павилиони и шатри за масаж на плажа също трябва да декларират приходите си и да заплащат данъци и осигуровки.

Facebook коментари