Неделя, 14 Април 2024 г.

Жени доминират в класацията на заплатите на заместник кметовете в област Силистра

Жени доминират в класацията на заплатите на заместник кметовете в област Силистра

Заместник-кметът на Дулово Доротея Тотева е най-добре платената заместник-кмет в област Силистра, сочат данните от декларациите за имущество и интереси на публичните лица, публикувани от КПКОНПИ.

Тотева е получила през 2022 г. от заплати общо 67 477 лева. Тя е следвана от заместник-кметицата на най-малката община в областта – Алфатар, Желяна Донева, която е получила 62 297 лева, и от заместник-кметицата на Силистра Мария Недялкова, която е получила 49 197 лева.

В класацията на заплатите на заместник кметовете в област Силистра преобладават жените. От 16 заместник кметове, 11 са жени и само 5 са мъже.

За разлика от общинските кметове и кметове на села и кметските наместници, заплатите на които се определят с решение на съответните общински съвети, заплатите на заместниците им се определят еднолично от кмета. В Национална класификация на професиите и длъжностите заместник кметовете на общини са под номер 11113024, като има определени граници за техните основни месечни заплати – от 780 до 2904 лв.

Ето и пълната класация на заплатите на заместник кметовете в област Силистра през 2022 г.:

1. Доротея Тотева, заместник-кмет на Дулово – 67 477 лева
2. Желяна Донева, заместник-кмет на Алфатар – 62 297 лева
3. Мария Недялкова, заместник-кмет на Силистра – 49 197 лева
4. Юксел Исмаил, заместник-кмет на Дулово – 48 342 лева
5. Тихомир Борачев, заместник-кмет на Силистра – 40 303 лева
6. Мая Бочева, заместник-кмет на Кайнарджа – 39 544 лева
7. Мирослав Тодоров, заместник-кмет на Силистра – 33 568 лева
8. Алтимир Адамов, заместник-кмет на Дулово – 33 052 лева
9. Сузан Акиф, заместник-кмет на Главиница – 31 975 лева
10. Иванка Сярова, заместник-кмет на Главиница – 30 758 лева
11. Сюзан Хасан, заместник-кмет на Главиница – 28 963 лева
12. Цветелина Георгиева, заместник-кмет на Тутракан – 28 889 лева
13. Даринка Иванова, заместник-кмет на Тутракан – 24 067 лева
14. Еда Самиева, заместник-кмет на Ситово – 19 965 лева

Двама заместник кметове – Севджан Адем на Ситово и Валентина Токушева на Кайнарджа – нямат деклариран доход през 2022 година.

Facebook коментари