Вторник, 26 Септември 2023 г.

Дуловска фирма дари дини на социални институции в града и района

Фирма Саминвест ЕООД, с управител Самир Яшар Хюсеин, дари дини на социални институции в Дулово и района.

Дините бяха разпределени между Защитено жилище, Центровете от семеен тип в Дулово, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни лица с психични разстройства в село Правда.

"Благодарим на фирма Саминвест ЕООД за щедрото дарение", заявиха представителите на социалните институции във Фейсбук. "Дините ще бъдат много полезни за нашите потребители".

Facebook коментари