Вторник, 28 Май 2024 г.

От 1 септември: Теглим заплатата и пенсия без такса на банкомата, но при едно условие

Държавата ни обеща евтини банкови сметки - такива, от които да теглим заплати и пенсии без такса от определени банкомати. Банките обаче, които са основния участник в промяната, засега мълчат. Още в началото на месеца от Асоциацията на банките в България оповестиха, че водят активен диалог с властта и че всяка банка сама за себе си ще предостави публично допълнителна информация за актуалните условия по своите продукти и услуги. До този момент, десетина дни преди старта, това не се случи. Министерство на финансите обаче днес хвърли яснота върху платежната сметка за основни операции. Основните въпроси обаче остават без отговор. Ето поясненията на финансовото ведомство.

Кога?

От 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Тази възможност беше осигурена за гражданите с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Има и условие

Условие за използването на платежна сметка за основни операции е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

Защо се налага?

Припомняме, че с приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. бяха направени промени в Кодекса на труда и съответно в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях се въведе задължението за всички работодатели със 100 и повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Законодателят изключи от това задължение хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Има още работа

Подготвени са промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени са обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, предвид постигане на заложените цели. Съгласно Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Facebook коментари