Вторник, 26 Септември 2023 г.

Русенци казаха "Не" на инсинератор в Гюргево

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе излезе с отрицателно становище по проектно предложение за инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци в Гюргево, Румъния. Експертите считат, че има риск за трансгранично въздействие от дейността на инсталацията.

Установено е незадоволително описание на инвестиционното предложение както в етапите на производствения процес, така и на техническата инфраструктура, необходима за осъществяването му до и на територията на площадката, което предизвиква неясноти около цялостния производствен процес.

В доклада за оценка на въздействието върху околната среда няма данни за начина на съхранение на опасните химични вещества, които ще се използват като реагенти и/или спомагателни материали. Остават неизяснени начинът на сортиране на отпадъците, вероятността от доставка на отпадъци от други страни, начинът и периодът на съхранение, както и последващото третиране на образуваната в производствения процес пепел.

План за управление на миризмите не е предложен, не е представена и детайлна оценка на неорганизираните емисии на площадката.

От екоинспекцията са изискали становище от РЗИ – Русе за потенциалния здравен риск от осъществяване на намерението върху населението на Русе.

Крайният срок за изказване на становища по инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор в Гюргево е 25 август (петък).

Facebook коментари