Вторник, 26 Септември 2023 г.

Тутракан стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци

Тутракан стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци

Община Тутракан стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата. Кампанията ще продължи до 18 септември 2023 г. и за целта в града са разположени 4 бр. контейнери.

В контейнерите могат да бъдат изхвърлени следните видове строителни отпадъци:

Бетон
Тухли
Керемиди
Плочки
Керамични изделия
Дървесина
Стъкло
Почва
Камъни

Изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества

Строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества


Опасните отпадъци, като например боя, лакове, пестициди, торове, живачни лампи, акумулатори и др., не могат да бъдат изхвърлени в контейнерите. Те трябва да бъдат предадени на специализирани фирми за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци.

Кампанията се организира от Община Тутракан в рамките на проект "Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово" по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Целта на кампанията е да се намали количеството строителни отпадъци, които се изхвърлят нерегламентирано в околната среда. По този начин ще бъде защитен околната среда и ще се подобри качеството на живот в община Тутракан.

Facebook коментари