Събота, 30 Септември 2023 г.

Прокуратурата обжалва наредба на Община Дулово

Силистрският административен съд насрочи заседание за обсъждане на законосъобразността на Наредба № 23 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово

Силистрският административен съд насрочи открито съдебно заседание за разглеждане на протеста по адм.дело № 152/2023 г. по описа на АС - Силистра за 25.10.2023 г. от 11:00 часа.

В протеста, подаден от прокурор при ОП - Силистра, се оспорва законосъобразността на Наредба № 23 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово.

Според прокурора наредбата е незаконосъобразна, защото не е в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове. Прокурорът твърди, че наредбата не е придружена от мотиви, които да обосноват приемането й, и че не е предвидено как ще се финансират разходите за прилагането й.

Силистрският административен съд е разпоредил обнародването на съобщение за оспорването на наредбата в Държавен вестник. Всеки заинтересован може да се присъедини към протеста до 25.10.2023 г.

Съдът е указал на ответника, че негова е доказателствената тежест да докаже изпълнението на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Facebook коментари