Петък, 12 Април 2024 г.

Румъния е най-големият износител на пшеница в Европа през юли

Износът на мека пшеница от Европейския съюз през първата половина на новата пазарна година (от 1 юли до 13 август) е достигнал 3,72 милиона тона, показват данни на Европейската комисия. Това е спад от 11% спрямо същия период на миналата пазарна година.

Румъния е най-големият износител на мека пшеница от ЕС, като е изнесла 1,04 милиона тона през първата половина на новата пазарна година. Следват Полша (734 000 тона), България (685 000 тона), Франция (682 000 тона) и Германия (414 000 тона).

Износът на ечемик от ЕС през първата половина на новата пазарна година е достигнал 1,20 милиона тона, което е спад от 27% спрямо същия период на миналата пазарна година. Вносът на царевица в ЕС през първата половина на новата пазарна година е достигнал 1,82 милиона тона, което е спад от 31% спрямо същия период на миналата пазарна година.

Спадът в износа на зърнени храни от ЕС се дължи на редица фактори, включително войната в Украйна, повишените разходи за производство и недостигът на работна ръка.

Facebook коментари