Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Какви бяха доходите през 2022 година на председателите на общински съвети в Силистренско?

Местната власт декларира доходите и спестяванията си

Какви са доходите на председателите на Общински съвети в област Силистра?

Какво показаха в декларациите си "най-равните между равните"


Според декларацията, подадена в КПКОНПИ председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова е декларирала най-големи доходи от колегите си в област Силистра.

Размерът на годишната данъчна основа от трудовите и доходи е в размер 56280 лева, получила е доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност в размер на 39 421 лв, а също така и приходи от наеми в размер на 14 400 лв.

На второ място по размер на заплатата се подрежда председателя на най-малката община в областта – Алфатар. Елис Талят е декларирала 40 312 лв.

Третото място е за Невхис Мустафа, председателят на Общински съвет – Дулово с 39 745 лв.

На четвърто място е председателят на Общински съвет – Главиница Месут Алиш с 34 480 лв. декларирани приходи от трудови доходи.

На пета позиция е Нехат Кантаров, председател на Общински съвет – Тутракан декларирал заплата от 29 949 лв, а също така приходи от наеми в размер на 4 643 лв.

Шестото място е за председателя на Общински съвет – Ситово Ридван Кязим с 26 400 лв., като той е декларирал и приходи като земеделски производител в размер на 30 092 лв., и е получил субсидии в размер на 23 534 лв.

На последното 7-мо място е председателя на Общински съвет – Кайнарджа Ивайло Петков, заплатата на когото през 2022 година е в размер на 24 340 лв. Той е декларирал и приход като едноличен търговец в размер на 20 774 лв.

Снимка: Невхис Мустафа - Георги Марков

Facebook коментари