Събота, 15 Юни 2024 г.

На 110 км от Силистра: Нов вид птици са забелязани в румънския резерват "Agigea Sea Dunes"

Специалисти от резервата "Agigea Sea Dunes", който се намира на 110 км на изток от Силистра, и от "Agigea Bird Observatory" на Университета "Александру Йоан Куза" в Яш обявиха днес, че са забелязали нов вид птица в Румъния, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Ученият Емануел Стефан Балтаг каза, че птицата е Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), който гнезди на Балканския полуостров и в Турция, а през есента мигрира към Субсахарска Африка, за да презимува.

Големият маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum) е малък вид, 16 - 18 см, но е най-едрият вид от семейство Шиварчеви в Европа.

"Това е динамичен вид, сив на цвят, с бял или почти бял корем. Храни се с насекоми, които улавя в короните на дърветата и в храстите. Присъствието на този вид в Румъния досега не е удостоверено, което ни кара да кажем, че фауната на Румъния вече е по-богата с един вид птица. Това откритие подсказва още веднъж необходимостта от съществуването и опазването на защитени територии в Румъния, тъй като те със сигурност приютяват много видове птици, както по време на гнездене, така и по време на миграция и през зимния сезон. Проучванията показват, че колкото по-голям и по-разнообразен е броят на видовете в едно местообитание, толкова по-здраво и по-стабилно е местообитанието. Затова е наложително да опознаем възможно най-добре видовете, с които споделяме планетата, и взаимоотношенията между тях", казва Балтаг.

Според учения чрез откриването на екземпляри на Големия маслинов присмехулник в резервата "Agigea Sea Dunes" той се оказва истински оазис на биоразнообразието, демонстриращ колко са важни зелените площи, дори ако са заобиколени от зони, силно изменени от човешката дейност. Следователно запазването на зелени площи в близост или в самите градове по-продължително време ще осигури убежище за природата и ще даде възможност на бъдещите поколения да й се наслаждават.

Защитената природна зона "Agigea Sea Dunes" се намира в рамките на морската биологична станция "Проф. д-р Йоан Борча", която принадлежи на Университета" Александру Йоан Куза" в Яш (UAIC). От април 2022 г. румънската Национална агенция за защитени природни територии съвместно с Университета в Яш изпълнява проект, наречен "Прилагане на активни мерки за опазване на територията на зоната от Натура 2000 ROSCI0073 Agigea Sea Dunes и на защитената природна зона Agigea Sea Dunes от национален интерес", финансиран по Оперативна програма "Голяма инфраструктура 2014 – 2021 г.".

Целта на проекта е да приложи активните мерки за опазване, идентифицирани при разработването на плана за управление на защитената природна зона на "Agigea Sea Dunes". Състоянието на защитената природна зона зависи до голяма степен от незабавното прилагане на мерките за опазване, тъй като мястото е било засегнато в течение на времето от няколко инфраструктурни дейности (изграждането на пристанище Констанца, отбранителната система от Втората световна война). Като се има предвид централното местоположение на защитената природна зона сред черноморските туристически курорти, проектът също има за цел да разработи стратегия за обучение на широката общественост относно организацията, функционирането и значението на черноморските крайбрежни екосистеми.

Facebook коментари