Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Властта предлага нови 15 мерки срещу насилието

Това обяви на брифинг премиерът Николай Денков

Властта предлага нови повече от 15 мерки срещу насилието. Те са изготвени от четири министерства - просветното, социалното, вътрешното и правосъдното. Това каза премиерът Николай Денков на брифинг в Министерския съвет след среща с представители на въпросните ведомства.

'"През последните дни и седмици в медиите се появи информация за много и тежки случаи на насилие. В един момент като че ли избухна тази информационна вълна. Изглежда като епидемия от нови случаи. Моето усещане е, че това е било скрита епидемия от години", подчерта министър-председателят.

По думите му, окуражени от подкрепата на обществото за жертвите на агресия, макар и в някои случаи - със закъснение, много хора се осмелили да разкажат конкретни проблеми.

"Тъй като насилието няма да изчезне от само себе си, трябва да направим всичко по силите на държавата да намалим риска от него", посочи Денков.

Образователният министър Галин Цоков обясни, че МОН стартира национална програма за подкрепа на личностното развитие. Амбицията на ведомството е тя да обхване не само училищата, но и детските градини.

На областно ниво пък ще бъдат формирани екипи за медиация при конфликти, които ще помагат особено на деца, в чиито семейства има или е имало насилие. Членове на въпросните екипи ще бъдат и юристи и психолози, които заедно с родителите и други заинтересовани лица ще търсят решения на конфликтни ситуации.

"Трябва да се осигури възможност за психологическа помощ за всяко дете", категоричен бе министър Цоков.

Според него са нужни мерки и в посока развитието на емоционалната интелигентност на децата. Една от стъпките в тази посока е заснемането на филми, които показват как да се борим с насилието. Две такива ленти - с участието на студенти от НАТФИЗ, вече са готови. Предстои да се заснемат и филми, свързани с реални преживявания на децата и учениците.

МТСП предлага развитие на мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, които са жертва на насилие. "Необходимо е да има минимум по една такава услуга във всяка област на страната. Създаването им трябва да бъде включено в Националната карта на националните услуги, която се изготвя в момента и ще бъде готова до края на 2023 година. Към момента услугите за подкрепа на жертви на насилие не са достатъчни и не са равномерно разпределени на територията на страната", посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Мая Василева.

По думите ѝ трябва да се подготви и Национална програма за превенция на насилието, в която да са заложени мерки за експертна подкрепа от психолози на служители на МВР при осъществяване на първи контакт с жертви на насилие с цел предотвратяване на кризата в нейния първоначален етап. Предвидено е и повишаване на експертизата на специалистите от Дирекцията за социално подпомагане, МВР и социалните услуги – чрез допълнителни обучения с цел оказване на адекватна подкрепа на пострадалите от насилие.

"Предлагаме да се създават шест експертни и високоспециализирани екипа в шестте икономически региона на страната, които да работят в координация, за да може по-бързо да се осъществяват мерките и да се повиши тяхната ефективност", допълни тя.

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова бе категорична, че МВР от 15 години е ангажирано активно с темата за домашното насилие и превенцията му. "В частност ГДНП е водещата структура в министерството. Важно е да отбележа, че поне от 10 години във всички областни дирекции функционират регионални координатори за защита и превенция от домашно насилие. Те имат контролно-методически функции, осъществяват контакт с НПО-та, социални служби, психолози и съдействат за оказването на правна помощ", посочи тя.

По думите ѝ полицията е полагала големи усилия да се насърчават лицата, преживели домашно насилие, и с цел превенция – да докладват на компетентните органи за случилото се. "Така се гарантира, че на всички актове на насилие ще бъде обърнато съответното внимание. Към ГДНП вече е създаден сектор "Домашно насилие", който да осъществява методическото ръководство между тези областни координатори".

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев подчерта, че ведомството му е било водещата институция при разработването на големите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, които са били обнародвани през втората половина на месец юли. "С тези големи промени беше създаден Национален за превенция и защита от домашно насилие, чийто председател ще бъде вицепремиер. Зам.-председател ще бъде министърът на правосъдието. Освен това с промените е предвидено създаването на Национална информационна система, в която ще се събират данни за всички случаи на домашно насилие", заяви той.

Facebook коментари