Вторник, 26 Септември 2023 г.

Щастливи еколози: Откриха бебета рибки в защитена местност "Есетрите - Ветрен"

За страхотни новини съобщиха от WWF България.

"По време на мониторинга ни по Дунав в района на Ветрен нашите експерти са открили малки есетрички: 1 чига, 2 пъструги и 2 хибрида между чига и пъструга! Откриването на бебетата рибки дава надежда, че усилията ни по опазване на популациите на критично застрашените есетрови риби, дават резултат" написаха в социалната мрежа щастливите еколози..

Близо до село Ветрен (област Силистра) и езерото Сребърна от една година има място, където мигриращите риби се намират в безопасност. На площ от 2884 декара или колкото 404 футболни игрища, подредени едно до друго, се простира защитената местност "Есетрите - Ветрен". Това е първата защитена местност у нас, целяща да опази местообитанията на критично застрашените есетри. Съгласно заповедта на МОСВ в нейните граници изрично се забранява добив на инертни материали от коритото на реката, както и драгиране на дъното ѝ. Недопустимо е също и изхвърляне на отпадъци, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и пренасочване на водните течения или затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Facebook коментари