Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Силистренската библиотека с презентация на Националната конференция "Насърчаване на четенето"

Дванадесетата Национална конференция "Насърчаване на четенето" се проведе в к.к. Боровец на 26 – 29 юли 2023 г. и беше под надслов "Хармония Писано слово – рисунка".

Дияна Георгиева – завеждащ библиотекар - експерт Детски отдел на РБ"П. Павлович" участва в конференцията с презентация на тема "Добрата книга няма край".

Представени са част от инициативите, с които Регионална библиотека "Партений Павлович" насърчава четенето от най-ранна детска възраст – прояви, свързани с Националната награда "Бисерче вълшебно", час на приказката, камишибай и др.

Впечатляващи са разнообразието и броят на инициативите на библиотечните специалисти от Детски отдел на РБ – Силистра.

Децата на Силистра са сред най-активните участници в кампаниите, свързани с детското четене, което е резултат и от активната дейност на библиотекарите от РБ "Партений Павлович".

Facebook коментари