Петък, 19 Април 2024 г.

НАП-Силистра: Българските студенти в чужбина могат да актуализират здравноосигурителния си статус през ваканцията

Редовно обучаващите се в чужбина български студенти, при завръщането си в страната през лятната ваканция, могат да актуализират здравноосигурителния си статус, съобщават от НАП-Силистра.

За целта е необходимо да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка от съответния университет. Документът трябва да съдържа имената на студента, период (семестър или година), в който следва там, дата на издаване, подпис и печат. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че е електронно създаден и подписан.

Важно е в документа да бъде посочено, че лицето е прието редовна форма на обучение, както и да има превод на български език от лицензиран преводач.
За коригиране здравноосигурителния статус на студентите за месеците, през които се обучават в чужбина, подаването на удостоверението става в офисите за обслужване на НАП, като това може да се извърши и от родител, без да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всяко лице може да провери здравноосигурителния си статус на място в офисите на НАП, както и през Портала за е-услуги, посредством използването на Персонален идентификационен код /ПИК/.

Всички клиенти на НАП, които притежават ПИК, могат да правят справка за дължимите си данъци и осигуровки чрез обаждане на телефони: 0700 18 700 или +359 2 9859 6801 и избор на меню 6 – "Услуги достъпни с ПИК" в Интегрирания гласов портал. Клиентите могат да получат също съдействие и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП. Единственото условие е, те да се идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код.

От приходната агенция обръщат внимание, че на обявените телефони на териториалните дирекции и офисите на НАП не се предоставя данъчно-осигурителна информация, отнасяща се за конкретно лице, включително за задълженията. Такива данни се предоставят единствено от Информационния център, след идентификация на потребителя с ПИК, ЕГН или ЕИК.

Facebook коментари