Вторник, 23 Юли 2024 г.

Млад бял щъркел се отглежда в административната сграда на резервата Сребърна

Служители на РИОСВ-Русе на територията на Поддържан резерват "Сребърна" полагат грижи за млад екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в административната сграда на резервата. Птицата е паднала от гнездо в с. Сребърна, в което е имало два екземпляра, но единият не е оцелял.

Щъркелът е в добро общо състояние, без видими наранявания и по тази причина е преценено, че не е необходимо изпращането му в Спасителния център в гр. Стара Загора. Само от РИОСВ-Русе от началото на годината там са изпратени за лечение и рехабилитация 8 птици от този вид.

За укрепването на птицата се полагат грижи, като охраната на резервата извършва риболов в границите на строителния обект "Западен канал с преливник", представляващ малък буферен водоем, в северната част на резервата. През деня птицата се разхожда в двора на административната сграда на управлението на резервата, като се очаква до седмица да излети самостоятелно.

Facebook коментари