Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Проучване за живота на еврейската общност в Силистра извършват експерти от музеи

Дарение на предмети, принадлежали на еврейската общност в Силистра, получи Регионален исторически музей – Русе, съобщава Дарик. Това са будилник и джобен часовник, собственост на главния равин на Силистра Давид Ааронсон, молитвеник и шофар – духов инструмент, направен от рог на овен, с който, според дарителя, е било известявано идването на Новата година при евреите, което обикновено се случва между 16-и и 23-и септември. Предметите са подарени от Хаджи Огнян Георгиев от Силистра, който бе и един от основните информатори, споделил спомени за местната еврейска общност – всекидневие, празници, практики и пространства, които населяват.

Теренното проучване за живота на еврейската общност в Силистра се извърши от експерти от музеите в Русе и Силистра – етнографите Искра Тодорова и проф. Николай Ненов, историчките Ренета Рошкева, Вера Милева и д-р Наталия Минчева и специалистът по комуникации Силвия Костадинова. Целта на изследването е да се конструират културни маршрути за местата на памет, свързан със съхраняване на знанието за българските евреи на територията на двата крайдунавски града. В продължение на няколко месеца екипът от двата музея ще изучи градските пространства в Русе и Силистра, за да систематизира ключови топоси, обвързани с живота и дейността на общността. Паралелно с това се реализират и интервюта с представители на еврейските общности, които ще разширят т.нар. тематична карта от точки, очертани вече от специалистите. Културните маршрути, които предстои да бъдат формирани, ще се интегрират в екскурзоводските услуги на двата исторически музея, което ще обогати техния съдържателен репертоар. Проучвателските дейности ще намерят своя визуален израз в създаването на дипляна, която ще представя снимки и кратки анотации на конкретните обекти от маршрута. Целта е потенциалният потребител да може да се възползва от услугата и без прякото участие на екскурзовод. Предвижда се дипляната да се разпространява безплатно при посещение на някой от музеите. След конструирането на маршрутите, ще бъдат направени и промоционални турове.

В рамките на посещението си в Силистра, екипът описа квартала на евреите, сградата на Синагогата, гробът на Елиезер Папо, който привлича стотици поклонници, като групи имаше и по време на пребиваването на изследователите там. Проведени бяха и поредица от интервюта с представители на общността.

Проучването е част от проект "Създаване на културни маршрути, свързани с паметта за еврейските общности в Русе и Силистра", разработен от съвместен екип от Регионалните исторически музеи в Русе и Силистра по повод 80 години от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Концепцията се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Facebook коментари