Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Приключи ремонтът на още 22 км от важна пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра

Приключи ремонтът на още 22,3 км от пътя Русе – Кубрат. Проектът е изпълнен по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 26 млн. лeва, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Това е вторият участък от пътя, който е изцяло обновен със средства от оперативната програма. В началото на юни бе издадено разрешението за още 21,5 км от него. С това по програмата са ремонтирани близо 44 км от второкласния път. Той е основна пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища Русе – Варна, Силистра – Шумен и второкласния път Кубрат – Разград.

Ремонтираният участък по лот 33 започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при 43-ти км. Инвестицията е за над 26 млн. лeва.

С изпълнението на проекта са подобрени технико-експлоатационните характеристики на трасето. Извършена е цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобрено е отводняването, възстановени са банкетите и бордюрите. Отсечката е с нови мантинели, пътни знаци и маркировка. Ремонтиран е и мостът в района на село Тетово, който е с дължина 41 метра. Съоръжението е с нова хидроизолация, асфалтова настилка, подобрено отводняване, монтирани са парапети и ограничителни системи.

Facebook коментари