Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Обявиха второто класиране за приема в VІІІ клас в област Силистра

Днес, 19. 07. 2023 г. е обявено ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС.
Класирани ученици, които не се явиха и не се записаха в областта са 12 (миналата година – 8). Те са се записали в училище извън областта или са се отказали от класирането.

Малък брой от тези неявили се ученици освободиха места, в паралелки, които бяха напълно запълнени и това даде възможности за движение на други учениците към по- предни желания.
Във второто класиране участваха 28- те некласирани ученици от първия етап и 18 ученици, които са запазили мястото си от първото класиране и са пожелали да участват във втория етап.
Класирането за тези 46 ученици е следното:
4 от некласираните са вече класирани (3 в Дулово и 1 в ПГСУАУ);
24 от некласираните 28 продължават да са некласирани (преобладават ученици от Дулово);
6 от пожелалите второ класиране са се придвижили към по- предпочитано място;
12 от пожелалите второ класиране остават на същите места, които им се пазят;

За сравнение - Миналата година второто класиране се извърши за 56 ученици.
На 20, 21 и 24 юли класираните ученици следва да се запишат, иначе губят местата си.

На 25 юли ще бъдат обявени свободните места за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.
За тези свободни места ще могат да кандидатстват посочените .... останали неприети ученици от второто класиране и нови ученици, които досега не са кандидатствали, но имат успешно завършено основно образованието.
За третото класиране учениците подават ново заявление, в което нареждат предпочитанията си само за наличните вече свободни места.

Заявленията могат да се подават на 26 и 27 юли по един от двата начина - самостоятелно от семействата по ел. път ИЛИ лично в училищата.

Третото класиране се обявява на 31 юли. След него следва и последното четвърто централизирано на областно ниво класиране.

Facebook коментари