Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Нов дигитален планетариум в Силистра

През настоящата учебна 2022/2023 година беше финализиран проект "ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНЕТАРНА ЗАЛА В НАО "ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ"-СИЛИСТРА". Средствата за закупуването на оборудването са осигурени по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 2021, Модул А "Подкрепа на децата и учениците за работа в ЦПЛР по чл.. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 ОТ ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и и изявата в областта на нуката, технологиите, изкуствата и и астрономическите обсерватории и планетариуми", съобщиха за КВОРУМ от Община Силистра.

С реализирането на проекта за дигитализация на ЦПЛР-НАО "Галилео Галилей" се осигури, както възможност за балансирано използване на високотехнологични образователни решения и на традиционното учене, така и релевантната промяна на образователната среда по астрономия, съответстваща на динамиката на променящия се свят, в който израстват нашите ученици.

Дейностите на екипът на обсерваторията са ориентирани, както към обучението по астрономия и астрофизика, така и към популяризирането на постиженията на тези науки. На първо място планетариумът предоставя илюстриране на учебното съдържание по астрономия за всички степени на училищното образование, както и за определени уроци по физика, биология, география, химия, в които също има астрономически елементи. Досегашната лекционна програма, представяна с мултимедиен проектор, се заменя с най-добрият уред, измислен от човека, както за илюстрация на учебното съдържание за деца и ученици от детската градина до 12 клас, така и за популярни тематични лекции. В този аспект обсерваторията вече разполага с мощно средство за популяризация изобщо на науките и в частност на астрономията, на космическите изследвания и космонавтиката.

За целта на разполагането на технологичното оборудване на цифровия планетариум, обсерваторията разполага с обособено специално помещение (звездна зала) с диаметър 9м и полусферичен купол, върху който се извършва пълнокуполно изображение. Освен проектиране на изкуствено звездно небе, съвременните дигитализирани проектори многократно надвишават функционалностите, които са постигали първите такива, появили се като оптични системи през далечната 1923г. Сега проекторът генерира изображение и на мъгляви обекти, включително галактики, газови и прахови мъглявини, звездни купове, избухващи звезди и т. н, показва и движението на планетите в Слънчевата система, техните спътникови системи, илюстрира разходки по повърхността или в атмосферите на самите планети. Специализираният проектор дава възможност зрителя да се принес в недрата на една черна дупка, да види какво има в центъра на нашата галактика Млечен път и да се разходи до видимия от нас край на Вселената и показва всичко, за което човек може да се сети в модерната астрономия и астрофизика, космическите изследвания и усвояването на Космоса от Човека.

Не на последно място астрономията, която е и най-бързо развиващата се наука в момента, винаги е била сантимент за хората. Планетариумът в НАО – Силистра е достъпен за посещение от организирани ученически групи, от жителите на Силистра и на региона, по предварителна заявка

За контакти и заявки за посещение:

Нели Иванова, директор НАО

Тел. 0894 419 593

Facebook коментари