Вторник, 03 Октомври 2023 г.

Предлагат реконструкция на светофарите на кръстовището на "Седми септември", "Велико Търново" – "Петър Бояджиев"

Шофьори недоволстват в Силистра от старите лампови секции на светофарите на кръстовище на "Седми септември", "Велико Търново" – "Петър Бояджиев", до бензиностанция "Шел".
С цел да се постигне от участниците в движението максимално добро визуално възприятие на сигналите на светофара Комисията по безопасност на движението към община Силистра е обсъдила проблема.
Взето е решение да се реализира инвестиционен проект на обект "Организация на движението около училищата" в частта на кръстовището като се заменят ламповите секции със светодиодни, комплектовани със защитни сенници. Предлага се към проекта да бъде добавена звукова сигнализация за незрящи пешеходци, както и двуцветно отчитане на оставащото време съобразно разрешаващия или неразрешаващия сигнал на светофарната уредба. Очаква се реконструкция на светофара да струва 11 500 лв.

Facebook коментари