Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Акциите на "Соларпро холдинг", собственик на завода в Силистра, ще започнат да се търгуват от днес на Българската фондова борса

Информация вестник Дневник

Всички акционери в "Каолин" ще могат да заменят част от книжата си в компанията срещу такива от новосъздадения "Соларпро холдинг" в следващите няколко месеца, стана ясно от съобщение на "Каолин".

Срещу една акция на добивната компания ще може да се получат 26 акции от "Соларпро холдинг", без да плащат нищо. От замяната ще могат да се възползват всички, които са вписани като акционери в "Каолин" към 12 юли.

Нарежданията ще се подават в офиса на инвестиционния посредник "Булброкърс" от 19 юли до 31 август. Разходите по транзакциите в Централния депозитар ще се поемат от мажоритарния собственик "Солар венчърс".

Максималният брой акции на "Каолин", които могат да се обърнат в книжа на "Соларпро", е 1/16 от дела, който акционера притежава. Например ако един инвеститор има 1600 акции от "Каолин", той може да смени най-много 100 от тях. Срещу 100 стари книжа инвеститорът ще получи 2600 нови.

От "Солар венчърс", мажоритарният акционер в холдинга, поясняват, че съотношението за замяната е определено след оценка на двете дружества, направена от американската консултантска компания "Американ Апрейзъл".

"Солар венчърс" се контролира от "Алфа финанс холдинг", в който съсобственик е Иво Прокопиев, съиздател на "Дневник" и "Капитал".

Акциите на "Соларпро холдинг" ще започнат да се търгуват от днес на Българската фондова борса. Акционерният капитал на дружеството е 46.76 млн. лв., разпределени в същия брой акции. Холдингът беше образуван преди няколко месеца с отделянето на енергийния бизнес на "Каолин" в отделно дружество.

Той има три дъщерни фирми - "Аутомейшънпро" ООД (контролира 60% от капитала), "Соларпро" ЕАД (100% от капитала) и "Алфа енерджи холдинг" (100%). Чрез последното има участие и в различни дружества за проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Холдингът има пет фотоволтаични централи – до с. Янково, Разлог, Каолиново, Силистра, и Стражица. Освен това работи по проекти за още три централи край Малко Търново, Девня и Кърджали. В активите му са и единственият у нас завод за производство на аморфно-силициеви модули за соларни паркове, открит през миналата година.

Facebook коментари