Понеделник, 27 Май 2024 г.

НЯМА закрити паралелки в Силистренско за прием в осми клас след първо класиране

Няма закрити паралелки за прием в осми клас след първо класиране, разбра КВОРУМ, от прессъощението на началника на Регионалното управление по образованието Габриела Миткова.

На 12. 07. 23 г. е обявено първото класиране за прием в VІІІ клас. Учениците могат да проверяват резултатите от първото класиране в интернет https://infopriem.mon.bg/, с вх. номер на ученика.

Преди първото класиране 29 ученици със специални образователни потребности се записаха в училищата, за които са насочени от комисия.

За участие в първото класиране заявления подадоха 753 ученици (мин. година -761).

Първото класиране разпредели 725 ученици в 34 паралелки според бала и реда на желанията им.

В 11 паралелки всички места са запълнени на първото класиране (мин. год. – 16). В тях може да се освободят места само ако класиран кандидат не се запише или ако е приет и в друга област.

В останалите 23 паралелки има 166 свободни места.

Не са класирани 28 кандидатствали ученици, които са посочили малък брой желания и балът им не е бил достатъчен. Те автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да подават заявление.

Класираните ученици СЕ ЗАПИСВАТ в приемащото училище от 13 до 17 юли с оригинала на документите си - свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство (САМО за професионалните паралелки).

Ученици, които не са приети по първото си желание могат да подадат В ПРИЕМАЩОТО УЧИЛИЩЕ, където вече са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането. Така мястото им там от първия етап се пази, но може да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи и балът им е достатъчен.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Приети ученици в други области избират къде да се запишат и не е нужно да уведомяват никого в нашата област. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 19 юли 2023 г. ще се обявят списъците с приетите на втори етап. Това второ класиране се извършва за некласираните и за заявилите желание класирани ученици.

След него следват трето и четвърто класиране, за които неприетите още ученици подават нови заявления само за наличните вече свободни места.

Facebook коментари