Сряда, 28 Февруари 2024 г.

След седмица ще бъде отворен приемът по интервенциите в сектор "Пчеларство"

От 17 юли се отваря приемът по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2023 г. Документи ще може да се подават до 26 юли, а финансовият ресурс по интервенциите е в размер на 10 091 365 лева, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от agri.bg

Пчелари, отворен е приемът по двете интервенции с пари от фонда за селските райони

На интернет страницата на Фонда е публикуван наръчник за кандидатстване по интервенциите в пчеларството. В него са описани подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление.

Освен това е публикувана и заповед на земеделския министър, в която има списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2023 г. От Държавен фонд "Земеделие" уточняват, че към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За разходите, за които няма определени референтни цени се представят три съпоставими оферти.

Националният план за развитие на биологичното производство до 2030 г. е готов

От началото на годината земеделски стопани, които искат да кандидатстват за подпомагане, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ), където ще се осъществява цялата им комуникация с администрацията.

Това важи и за кандидатите в сектор "Пчеларство", които като останалите фермери трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис.

Facebook коментари