Сряда, 19 Юни 2024 г.

Е.ОН отговориха на Гражданско сдружение ДНЕС:: "Намалихме профилактиките в сравнение с 2007 г., те ще продължат чрез метода "под напрежение"

Преди няколко дни Гражданско сдружение ДНЕС разпространи отворено писмо до Е.ОН БЪЛГАРИЯА ЕАД, в което се казваше: "Бихме желали да Ви уведомим, че в приемните на движение "ДНЕС" в градовете Варна, Габрово, Велико Търново, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен, Кубрат, Исперих, Горна Оряховица, Павликени и др. постъпиха множество сигнали и жалби от граждани и фирми по повод регулярното спиране на електрозахранването за профилактика на трафопостовете от страна на Е.ОН – България. Профилактиката се извършва най-малко два пъти (дни) в годината, като електроразпределителното дружество изключва планово захранването на райони в градовете, по график, за времето от 9 часа до 14 часа, или дори до по-късно".
Ето и отговорът: "Е.ОН България се стреми непрекъснато да подобрява качеството на обслужване и е готова да обсъди всяко предложение, което би довело до подобряване работата на компанията. Това съобщават от пресцентъра на Е.ОН България във връзка с отворено писмо на гражданско сдружение ДНЕС адресирано до тях. Гражданското сдружение ги атакува, че честите профилактики на мрежата вредят на бизнеса. Ще разгледаме предложението на движение ДНЕС и ще отправим покана до техни представители за среща, допълват от компанията. Голяма част от съоръженията, които експлоатира Е.ОН България са изградени преди повече от 40 години и се нуждаят от редовна и навременна профилактика, съобщават от компанията. Те отчитат, че в резултат на предприетите от тях действия планираните и непланирани прекъсвания по електроразпределителната мрежа на компанията са намалели през 2010 г. с повече от 22% в сравнение с 2007 г. Средната продължителност на прекъсване на клиент, на територията на компанията е намалял с повече от 1 час и 20 минути през 2010 г. в сравнение с 2007 г. Компанията стриктно изпълнява задължението си, като предварително публикува на интернет страницата си www.eon-bulgaria.com информация за плановите прекъсвания, публикува графиците в регионалния печат и допълнително изпраща до медиите всеки ден бюлетин за предстоящите профилактики. Информация за тази дейност се предоставя и на денонощния телефонен център на компанията – 0700 161 61. В жилищни райони служители разлепят стикери с информация с дата на предстоящо прекъсване на захранването и неговата продължителност. Стопанските клиенти получават допълнително известие за бъдеща работа по съоръженията. От 2007 г. насам компанията въведе и метода на "Работа под напрежение", който позволява съоръженията да бъдат обслужвани докато са под напрежение. Е.ОН България ще продължава да налага този съвременен метод, но, поради редица фактори, той не може да замени напълно плановите прекъсвания, посочват още от дружеството".

Facebook коментари