Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

В областта има 31 аптеки, половината са в Силистра

От Областна аптечна карта на Силистра се вижда, че в областта, която е с население 95 614 души по данни на НСИ, към момента функционират 31 аптеки, която стойност като брой аптеки е над средноевропейските стандарти от 3,23 аптеки за обслужване на 10 000 човека. От тези 31 аптеки половината са в областния център, а останалите са разположени в 8 населени места, намиращи се в 6 общини в област Силистра. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Маргарита Генчева относно проблеми с аптеките на територията на област Силистра.

"Както се вижда от тези данни, в областта не се наблюдава липса на аптеки за обслужване на гражданите. Съществува обаче сериозна диспропорция в тяхното разпределение на територията на областта, а в областта няма аптека с денонощен режим на работа", каза министър Хинков.

"Изложеният проблем се наблюдава в значителна част от другите области в страната и в тази връзка МЗ има намерение след финализиране изготвянето на Националната аптечна карта и извършване на анализ на предоставените от нея данни по отношение на фармацевтичното обслужване в конкретните общини и области да предложи мерки за намаляване на тези наблюдавани диспропорции, които да не се отразят на пазарните принципи на свободната конкуренция", каза проф. Хинков.

Facebook коментари