Сряда, 19 Юни 2024 г.

Искат промени в стажа за пенсия

Времето на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане да се зачитат за действителен осигурителен стаж.

Това предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени между първо и второ четене на законопроекта.

В момента майчинството се взима предвид като осигурителен стаж, но само ако жената се пенсионира по общия ред, тоест при навършена възраст и пълен осигурителен стаж. За тази година, за да се пенсионирате трябва да имате навършени 62 години и осигурителен стаж от 36 години и 4 месеца за жените и навършени 64 години и 6 месеца за мъжете и 39 години и 4 месеца стаж. За следващата година възрастта за пенсия расте с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а стажът с по два месеца и за двата пола.

Законът обаче дава възможност и за пенсиониране при недостигащ стаж, където е записано, че за тази година например трябва да имате навършени 67 години за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж.

Според кодекса в момента "Действителен стаж" е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Така тук не попада периодът на майчинството.

При омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които са недоволни от допуснати неясноти в законодателството относно зачитането на действителен стаж при отпускане на лична пенсия по общия ред, засягащи периода на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане, посочва в становището си по законопроекта омбудсманът Диана Ковачева.

Те настояват за промени в нормативната уредба, тъй като НОИ не зачита този стаж за действителен при отпускане на пенсия. В същото време при обжалване на тези решения за отказ на директорите на НОИ да признаят този стаж, съдилищата имат постоянна практика да постановяват решения, признаващи времето през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст да действителен осигурителен стаж, посочва омбудсманът.

Втората промяна, която предлагат депутатите от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, касае регистрираните земеделски стопани. Според сегашната дефиниция в закона "регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред, предаде pariteni.bg. Депутатите предлагат да отпадне изискването те да продават продукцията си.

Омбудсманът подкрепя и тази промяна, като цитира Закона за подпомагане на земеделските производители, според който земеделски производители са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/ или преработена растителна и/или животинска продукция.

Facebook коментари