Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Риск от Африканска чума по свинете

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за четвърта поредна година провежда мащабна кампания "Да спрем Африканската чума по свинете", като Министерство на земеделието и храните отново се включва в нея, информираха от пресофиса на аграрното ведомство, съобщиха agri.bg.

Целта е да се повиши осведомеността на фермерите, ветеринарните лекари и ловците за борбата със заболяването и да съкрати времето за съобщаване при евентуално съмнение за неговата поява. Инициативата е част от продължаващите усилия на ЕК и други международни органи за спиране на разпространението и изкореняване на АЧС в Европа.

Заразата все още се среща в много страни от ЕС - България, Гърция, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, както и в съседните Молдова, Украйна, Сърбия и Северна Македония, като засяга дивите и домашните свине.

Настоящият сезон е рисков за разпространение на АЧС и у нас, тъй като и през тази година действащи огнища са обявени в съседните ни държави - Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония.

Високият риск изисква поддържане на високо ниво на превенция, стриктно спазване на изискванията и мерките за биосигурност, както и подновяване на тематичните информационни кампании.

Информационни материали са достъпни на интернет-сайта на кампанията: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/.

Информация за болестта на български език са публикувани на интернет-страниците на Министерството на земеделието и храните, достъпна на: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/, както и на сайтовете на Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Facebook коментари