Сряда, 14 Април 2021 г.

Ще обучават тютюнопроизводители от Североизточна България на алтернативни производства

Около 720 тютюнопроизводители от Североизточна България до есента на 2012 година ще бъдат обучавани безплатно за започване на алтернативни производства.
Това съобщи председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев на състоялата се днес в гр. Главиница среща с кметове от селищата на Главинишката община на Силистренска област за разясняване на изискванията за обучение на земеделските производители.
Такава среща тази вечер се провежда и в с. Нова Черна с кметове от Тутраканската община, а през почивните дни са насрочени срещи в гр. Дулово и с. Кайнарджа, за да могат местните власти да съдействат за набиране на кандидати за курсовете.
Обучението ще се провежда на територията на седем области от Североизточна България от дружеството ДК груп "България", което има лицензиран център за професионално обучение от Националната агенция по професионално обучение и образование и е спечелило проект по програмата за развитие на селските райони.
Според спецификата на съответните области от Североизточна България и намеренията на тютюнопроизводителите да преориентират производството си земеделските стопани ще изучават интензивни технологии при отглеждане на полски и овощни култури и зеленчуци, технологии за интегрирано и биологично производство на плодове и зеленчуци, ще усъвършенстват знанията си по агроекология, ще се запознаят с методите за управление на земеделското стопанство, реализация на продукцията и маркетинг в земеделието.
След завършването на курса земеделските производители ще получат сертификати.
Според председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев в България с производство на тютюн официално се занимават 55 хиляди души. Но тъй като тази култура дава препитание на цели семейства, на практика членовете на асоциацията са около 200 000 души, заяви Цветан Филев.
При срещата си с тютюнопроизводители в Дулово в края на април заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров каза пред журналисти, че министерството залага на дългосрочна стратегия до 2020 година, когато е новият програмен период за общата селскостопанска политика на ЕС, за решаване на проблемите на тютюнопроизводството.
Според Цветан Димитров идеята е да има специални мерки за тютюнопроизводителите в програмата за развитие на селските райони, за да могат желаещите да преориентират производството си.

На снимките – председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев и управителят на обучаващата фирма Кристиян Жеков
От дясно на ляво - управителят на обучаващата фирма Кристиян Жеков , главният секретар на Главинишката община Танер Хаккъ и председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев

Facebook коментари