Сряда, 06 Декември 2023 г.

Една година защитената местност "Есетри-Ветрен"

На Световния ден на океаните в предаването на БНР "Нашият ден" бе повдигната темата за защитената зона "Есетрите - Ветрен", която беше обявена за такава миналата година.

По инициатива на природозащитната организация WWF, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви нова защитена местност в участък от река Дунав с името "Есетрите - Ветрен". Целта на тази инициатива е опазването на местообитанията на критично застрашени и уязвими видове риби. "Есетрите - Ветрен" е първата защитена територия в България, посветена на оцелелите десетки милиони години есетри.

Освен есетрите, в този малък участък на реката са забелязани и други 40 вида риби, като 21 от тях са включени в Червената книга на България.

В ефира на "Нашият ден" темата коментира Стоян Михов, ръководител на програма "Води" на WWF.

Той посочи, че през изминалата година не са се случели значителни промени в защитената местност. И посочва, че целта на този проект е да се запазят условията, в които есетровите риби могат да живеят и да се хранят в тази област. "Липсата на големи новини е положително събитие", казва той и подчертава, че често местата, където се извършват големи промени в природата, се увеличават, което не е добре за видовете, които ги обитават.

Facebook коментари