Събота, 25 Май 2024 г.

Държавата иска повече военни, полицаи и медсестри

Държавата ще субсидира обучението на 42 611 нови студенти през 2023 – 2024 г. - 1388 повече от м.г.

Броят на местата за студенти по специалности от регулираните професии от професионално направление "Медицина", "Здравни грижи" и "Обществено здраве" е увеличен за следващата учебна година по предложение на министъра на здравеопазването. Става дума основно за местата за лекари, медицински сестри, управление на здравните грижи, рехабилитатори, кинезитерапевти, акушерки. Това са специалности от системата на здравеопазването, за които е преценено, че след 4 години ще има недостиг на пазара на труда, затова са заявили допълнително места.

По заявка на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи е увеличен приемът за военно дело и национална сигурност. За повечето професионални направления има увеличение, уточниха от Министерството на образованието и науката.


Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти в 38 държавни висши училища през академичната 2023/2024 година. Техният брой се увеличава с 1388 в сравнение с настоящата учебна година. Това предвижда проект на решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации.

36 188 от първокурсниците, за които държавата ще осигурява средства за издръжка на обучението, ще учат в редовна форма. Останалите 6423 ще се обучават задочно. Отделно се предвиждат и 15 453 места за обучение срещу заплащане.

Предвижда се през учебната 2023-2024 година да бъдат приети 2228 докторанти в държавните висши училища, от които 1742 в редовна и 486 в задочна форма на обучение. 349 места за докторанти се разкриват и в научните организации - 202 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.

Средният размер на таксата за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване - 50 лв., реши правителството. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

Facebook коментари