Събота, 25 Май 2024 г.

Силистренско НПО реализира проект на територията на четири европейски държави

Международна младежка кампания под наслов "16 дни активни", която проект "Активни" започна от началото на април, вече набира скорост с все повече инициативи в България, Испания, Португалия и Италия.

Партньорите в проекта създадоха и публикуваха на английски Ръководство за споделени практики (BeActive Toolkit of Shared Practices), за да вдъхновят младежите от четирите държави с добри примери за осъществени инициативи за опазване на природата, за възпитаване в дух на толерантност към различните, за гражданско отношение към проблемите на регионите. Ръководството съдържа подробно описание на 3 младежки начинания от България и по 2 от Италия, Испания и Португалия. Документът е създаден след проучване в четирите държави, като акцентът е поставен върху приложимостта на инициативите и в други региони и страни, а след това и обсъждане на партньорска среща в Тенерифе (януари 2023).

Сайтът на проекта съдържа още много учебни публикации, които популяризират и насърчават младежкия активизъм и в същото време дават възможност на младежките работници да се възползват от работещите модели в други държави. Една от тях е Ръководство за национални събития "16 дни активни" (‘16 Days of Activism’, Guide to National Actions and Events). То е посветено изцяло на международната кампания, като съдържа информация за стъпките на планиране, онлайн промоция, информираност за кампаниите на национално ниво и в Европейски съюз. Ръководството включва също така описани в подробности примерни дейности, които могат да вдъхновят множество нови инициативи в други региони.

Можете да намерите още видео и фото разкази, ако посетите меню WIKI Active. Така например ще научите за вдъхновяващите експериментални подходи за обучение на младежи лидери на остров Сицилия през април 2023, в което участваха 20 млади хора от четирите държави.

Проектът "Активни" се осъществява от четири нестопански организации – "Паралел Силистра" (водещ партньор), "Креатива", Испания, "Про ситизенс", Португалия, и "Боско Анджимбе", Италия, с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм+".

Facebook коментари