Събота, 30 Септември 2023 г.

С кои професии имате най-голям шанс да си намерите работа в област Силистра

През месец април броят на започналите работа регистрирани безработни в област Силистра възлиза на 359.

Работа чрез бюрата по труда са намерили и 13 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на селското, горското и рибното стопанство-26,4%, следват тези от държавното управление-15,5%, търговията-11,4%, преработващата промишленост-9,4%, хотелиерството и ресторантьорството-6,2%, строителството-4,4% и др.

През април 88% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 43 безработни от рисковите групи– всички по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

През месеца в област Силистра **заявените работни места на първичния пазар на труда** са 145. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са обявени в държавното управление (39,3%). Следват селското, горското и рибното стопанство (26,2%). преработващата промишленост (10,3%), търговията (4,3%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в селското, горското и рибното стопанство; работници в добивната, преработващата промишленост, строителството и транспорта.

Facebook коментари