Събота, 15 Юни 2024 г.

Доц. Христо Пировски: Корабът на Община Силистра ще е първият в България, който няма да генерира вредни емисии

Строителството на първите в България електрически съдове - 9-метрова яхта и 12-метров туристически катамаран, в компанията за малкотонажно корабостроене "Галера 07" във Варна, открива пътя към серийното производство на екологични плавателни съдове, предназначени за къси разстояния. Варна разполага с необходимия проектантски и производствен потенциал за тази нова ниша в корабостроенето. Това бе подчертано по време на работна среща на тема "Екотехнологични системи в морския транспорт", организирана от Корабостроителния факултет на Техническия университет - Варна, с участието на ученици от Варненската морска гимназия "Св. Николай Чудотворец".

Първата стъпка в тази посока беше направена през 2020 година, когато бе проектиран и построен катамаран за община Бургас, в който ТУ-Варна също участва. Този катамаран използва фотоволтаична система, която осигурява част от електроенергията му през светлата част на денонощието. Това намалява натоварването на корабния дизелгенератор по време на плаване, а при пристанище агрегатът се изключва. Така се постига забележително намаляване на вредните емисии в атмосферата, което е от особена важност за кораби, които оперират в близост до урбанизирани територии, сподели за пред Maritime.bg доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител на катедра "Корабостроене, корабни машини и механизми" към ТУ-Варна.

Според неговите думи, вече се извършва строителството на два електрически плавателни съда. Соларните клетки ще осигуряват чиста енергия както за електрическия задвижване, така и за всички други енергийни нужди на кораба. В случаи, когато слънцето не е достатъчно, съдът ще разчита на монтирани на борда акумулаторни батерии. Зареждането им до необходимото ниво ще се осъществява както от соларните панели, така и от брегово електрозахранване, посредством автоматизирана система на борда за управление на нивото на заряд и ефективно разпределение на електрическата енергия към всички потребители на кораба.

Освен това, туристическият катамаран, който ще плава по река Дунав и ще е собственост на Община Силистра, (линия Силистра-Кълъраш), ще може да използва и регенерация на електрическа енергия от течението на реката по време на престой. За аварийни ситуации ще бъде предоставена отделна група акумулатори, които постоянно ще бъдат поддържани напълно заредени, като те ще заменят необходимостта от авариен дизелгенератор на борда. Това означава, че това ще бъде първият кораб в българското корабостроене, който при експлоатацията си няма да генерира вредни емисии, подчертава ръководителят на катедрата "Корабостроене, корабни машини и механизми" към Технически университет - Варна.

Facebook коментари