Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Украйнски тирове продължават да внасят зърно у нас

Забраната за внос на земеделски продукти от Украйна продължава да има неблагоприятни последици за родните зърнопроизводители. Те са под натиск - от една страна трябва да освободят складовете си за новата реколта, а от друга страна са изправени пред кредитори. В това време се появява и нова плаха.

Жителите на пограничното село Кардам отбелязват увеличение на камионите, особено цистерни, пренасящи сурово олио. Въпреки забраната на ЕС за внос на земеделска продукция, камионите продължават да преминават, вероятно като изпълнят предварително сключени договори преди влизането в силата на забраната. Има и наблюдение за влизане на цистерни с нерафинирано олио и молдовски камиони, което предполага, че част от украинската продукция се пренася през Молдова и влиза в ЕС през България, споделя зърнопроизводителят Михаил Герасимов.

На границата пред Кардам се срещат шофьори на цистерни от Украйна и Молдова, които обаче твърдят, че идват от Турция, където са разтоварили стоката си. Забраната, която е в сила до 6 юни, включва само четири зърнени култури - пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Местните земеделци обаче смятат, че внасят на суровото слънчогледово масло вредно не по-малко.

Пренасищането на пазара води до падане на цените на пшеницата и слънчогледа. Производителите съобщават, че цената на пшеницата е срината от около 680-690 лева на тон до около 380-400 лева на тон, а цената на слънчогледа е спаднала от около 1160-1200 лева на тон до 680-690 лева на тон. Земеделците, като Иван Балабанов, съобщава, че са претърпели значителни загуби от ниските цени на продадения слънчоглед. Загубите не могат да бъдат компенсирани с тазгодишната реколта, тъй като като себестойност й е твърде висока. Въпреки това ниските изкупни цени, земеделците, особено по-малките, са принудени да продават зърното си, за да освободят място за новата реколта. Всъщност, предстоящата жътва ги кара да продават на безценица.

В светлината при тези обстоятелства, производителите отново настояват за затягане на граничния контрол. Това би помогнало да се ограничи незаконният внос на забранени продукти и да се защитят интересите на местните зърнопроизводители. С по-строги мерки за контрол може да се стимулира пренасищането на пазара и да се стабилизират цените на зърнените култури.

Необходимо е да се предприемат допълнителни действия за защита на местните земеделски производители и подкрепа на техническия бизнес. Това може да включва по-ефективни мерки за наблюдение на границата, по-строги санкции за нарушителите и специално за подобряване на вътрешния пазар и потреблението на отечествени земеделски продукти.

Само чрез съвместни усилия на държавните институции, земеделските производители и обществеността може да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени в сектора на зърнопроизводството.

Facebook коментари