Събота, 25 Май 2024 г.

Филиал Силистра с щанд на иновативно младежко експо в Русе

На 05 юни 2023 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" ще се проведе Иновативно младежко експо VII.

Инициативата се провежда от академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на министъра на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов. Съорганизатор е фондация "Еврика", а партньор – "Асоциация на индустриалния капитал в България". В събитието ще участват студенти, ученици, младежи, представители на бизнеса и публичните институции, преподаватели и гости на университета. На 50 щанда ще бъдат представени иновативни продукти на ученически и студентски формации от България, Молдова, Украйна, Франция, Грузия, Испания, Малайзия.

Началото на събитието е в 11:30 часа на площадката пред Канев Център.

Паралелно научно събитие, което ще се проведе на същатата дата от 12.15 ч. е "Студентска научна сесия: "Best paper Crystal Prize’23" В нея ще участват студенти, докторанти и млади учени, номинирани от съответните научни направления на Студентската научна сесия по факултети. Студентската научна сесия ще бъде излъчвана в YouTube.

П Р О Г Р А М А

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА 25-ти ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА НАУКАТА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО VII

5 ЮНИ 2023

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Инициативата се провежда от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България

Съорганизатор – Фондация "Еврика"

Партньор – "Асоциация на индустриалния капитал в България"

Участници: студенти, ученици, младежи, представители на бизнеса и публичните институции, преподаватели, гости в Русенския университет

09:00 – 11:00

Място:

Фоайе,

Площадка и Голяма зала "Канев" в

Канев център Подготовка

Оформяне на щандовете на ученическите, студентските и младежки формации с техни материали. Пред корпуса: болиди, автомобил, урна за томбола с номерата на щандовете за голямата награда – лаптоп. Информационен деск за регистрация на участниците и получаване на материали за събитията. Табло със схема на изложителите.

11:00 – 11:30

Място:

Ректорат Посрещане на официалните гости на финала на 25-ти Пролетни празници на науката в Русенския университет и ЕКСПО 7

11:30– 12:15

Място:

Площадка пред Канев център

Официално откриване на ЕКСПО 7 в рамките на 25-ти Пролетни празници на науката в Русенския университет от Ректора на университета и кмета на град Русе

Приветствия от името на Министъра на образованието и науката

Приветствие от името на националното представителство на студентските съвети в България

Представяне организацията на ЕКСПО 7 от Ръководител УНИКОМП на Русенския университет

Поздрав към участниците от фолклорен танцов състав "Талисманче" – Тараклия, Молдова

Представяне на инициативата за издигане на паметник на Васил Левски в Тараклия – Зам. областен управител на Тараклия, Молдова

12:15 – 13:30

Място:

Фоайе, Площадка и Голяма зала

Канев център Представяне на иновативните продукти на ученически и студентски формации от България, Молдова, Украйна, Франция, Грузия, Испания, Малайзия. Разглеждане на Експо. Участие на медии. Репортажи от 4 ученически екипа "Модул Предприемачество" – 11 клас АЕГ "Гео Милев"

Водещи: Ангел Иванов и Мария Савова

Презентации на щандовете. Демонстрации на експонати и прототипи.

Списък на участниците (tbc):

Щанд 1 – Аграрно-индустриален факултет, Специалност "Промишлен дизайн/Дизайн": 3D макети и модели на обекти (Проект "Графичен дизайн")

Щанд 2 – Университетска Ботаническа градина: студенти от специалност "Растениевъдство", Експонати – пакети с посадъчен материал; ученици от Лятната академия .

Щанд 3 – Аграрно-индустриален факултет, Катедра "Топлотехника, хидравлика и инженерна екология": Авторска изложба аерофотографии на д-р Николай Ковачев, посветена на Световния ден на околната среда – 05.06.2023 г.

Щанд 4 – Център за кариерно развитие на Русенския университет

Щанд 5 – Факултет ЕЕЕА на Русенския университет, Научноизследователска лаборатория "Роботика и вградени системи"

Щанд 6 – Факултет ЕЕА, Студентска научноизследователска лаборатория по електроника (СНИЛЕ): модели и макети

Щанд 7 – ТФ на Русенски университет – Team Avtomobilist – Прототип на електромобил (Пред Канев център)

Щанд 8 – ТФ на Русенски университет – "Global Village"

Щанд 9 – ТФ на Русенски университет – "Four Wheels" Club § University of Ruse HydryRU Racing Team – Картинг и Прототип на автомобил водород (Пред Канев център)

Щанд 10 – ТФ на Русенски университет, Катедра Физическо възпитание и спорт – Купи, грамоти, отличия 2023

Щанд 11 – ФБМ, Катедра БРИ, "Академия за жени предприемачи" и специалност Индустриален мениджмънт

Щанд 12 – Проект по ФНИ 23-РУ-05 "Разработване на превозно средство, задвижвано със сгъстен въздух"

Щанд 13 – ФБМ, Катедра ИМО – Реновиран ретро мотоциклет АVO SPORT от 1958 г. (Пред Канев център)

Щанд 14 – Екипът победител в състезанието "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия"

Щанд 15 – Представители на училище "Иван Вазов" от Тараклия, Молдова и специалност "Бизнес мениджмънт" на Русенски университет в Тараклия, Молдова

Щанд 16 – АЕГ "Гео Милев"/ФБМ на Русенски университет – Модул "Предприемачество" за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап

Щанд 17 – "Обсерватория по комуникации и социални иновации" – катедра Мениджмънт и социални дейности, ФБМ

Щанд 18 А – ПГИУ "Елиас Канети" – Учебно предприятие "Алое чардж" ООД

Щанд 18 Б – ПГИУ "Елиас Канети" – Учебно предприятие – "ИноКард" ООД

Щанд 19 – Център по предприемачество при Русенски университет

Щанд 20 – Кулинарни иновации – представители на "Академия за жени предприемачи", Център за предприемачество, карвинг, компания Милина Молдова, вкусове от Малайзия

Щанд 21 – КЛУБ ПАЛИТРА на Русенския университет: Изложба картини

Щанд 22 – КЛУБ АФЕКТ на Русенския университет: Представяне на колекция

Щанд 23 – ФПНО, Катедра ИИТ

Щанд 24 – ФПНО, 10 години специалност Финансова математика

Щанд 25 – Юридически факултет, Клуб на юриста "Венелин Ганев" – Представяне на криминалистични техники

Щанд 26 – ФОЗЗГ, Катедра Здравни грижи – "Базирана на доказателства практика – превенция и скрининг на остеопорозата"

Щанд 27 – ФОЗЗГ, Катедра Обществено здраве – "Eрготерапевтични практики за правилно позициониране по време на работа в офисна среда"

Щанд 28 – ФОЗЗГ, Катедра Медицински и клинико- диагностични дейности – "Ранната дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор може да спаси човешки живот!"

Щанд 29 – Филиал Силистра, Учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство" – авторски филм и календар посветени на три годишнини, свързани с биосферен резерват Сребърна – природен обект на ЮНЕСКО

Щанд 30 – Филиал Разград, Студентски клуб "Наука и изкуство – ръка за ръка"

Щанд 31 – Филиал Разград, Студентски клуб "Сладко и солено"

Щанд 32 – IEEE студентски клон на Русенски университет

Щанд 33 – МТФ на Русенски университет, Клуб по качество

Щанд 34 – МТФ на Русенски университет, Катедра "Материалознание и технология на материалите"

Щанд 35 – МТФ, Катедра Чужди езици – Състезание "Inspire Speaking Contest"

Щанд 36 – Център за трансфер на технологии и интелектуална собственост – Русенски университет "А. Кънчев"

Щанд 37 – ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" – Русе: професионални направления "Моден дизайн"; "STEM – технологии"; "Фризьорство и козметика"

Щанд 38 – ПГДВА "Йосиф Вондрак" – Русе

Щанд 39 – Професионална гимназия по транспорт – Русе

Щанд 40 – Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов"– Русе – Интелигентна хранилка за птици, Дистанционно отчитане на тегло, 3D модели

Щанд 41 – СУ "Възраждане" – Русе – прототип "Детектор на въглероден диоксид"

Щанд 42 – СУ "Йордан Йовков" – Русе – Проект "Умно училище – дизайнери на утрешния ден"

Щанд 43 – СУ "Васил Левски" – Русе: "STEM в образованието"

Щанд 44 – СУ "Панайот Волов", гр. Бяла

Щанд 45 – МГ "Баба Тонка"– Русе: Проект "AIMv2", Проект "Sleeping blinds"; Проект "SeedIt"; Проект "PhoenixBots"; Отбор MIVKA – проекти "Домашен ВЕЦ" и "Специален транспорт"

Щанд 46 – ПЧСУ "Леонардо да Винчи"– Русе

Щанд 47 – Project BG05M2ОP001-1.001-0004 Center for Excellence in Informatics and ICT UNITe (Universities for Science, Informatics and Technology in e-Society) – Център за върхови постижения в ИИКТ (УНИТе)

Щанд 48 – ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД)

Щанд 49 – Национална научна програма "Интелигентно растениевъдство"

Щанд 50 – Национална научна програма "Интелигентно животновъдство"

13:30 – 13:50

Място:

Голяма сцена, Зала Канев

и Онлайн ZOOM Връчване на наградите на Трето университетско състезание по публично презентиране и говорене Inspire Speaking Contest.

Водещ и връчващ наградите: д-р Елица Георгиева,

Асистират: Катедра Чужди езици

13:50 – 14:00

Място:

Голяма сцена, Зала Канев

И Онлайн ZOOM Презентация на Нелина Векирова , студ. 1 курс, спец. Бизнес мениджмънт, ФБМ, носител на Специалната награда на Ректора на РУ в Университетското състезание по публично презентиране и говорене Inspire Speaking Contest на тема: "Хибридни бизнес модели: развитие на бизнеса в новото време"

14:00 – 14:30 Поздрав към участниците в Младежко Експо 7 от фолклорен танцов състав "Талисманче" – Тараклия, Молдова (Голяма сцена Канев).

Кафе пауза в Зала Кетъринг с индивидуални кутии за всеки участник срещу представен талон EXPO VII, получен в началото при регистрацията на Инфо Деска сутринта – Отговорник Галя Даскалова)

12:15 – 14:30

Място:

Зала 1,

Канев център и

хибридно

Онлайн ZOOM Паралелно научно събитие: Студентска научна сесия: "Best paper Crystal Prize’23"

Участници: студенти, докторанти и млади учени, номинирани от съответните научни направления на Студентската научна сесия по факултети.

Модератор: доц. д-р Галина Иванова

Събитието се излъчва в YouTube.

14:45 – 15:15

Място:

Сцена

Канев център Връчване на "Best paper Crystal Prize’23" на наградените финалисти в СНС’23 на Русенския университет.

Водещ: Ангел Иванов и Мария Савова , от името на Студентски съвет при Русенски университет

15:30 – 15:45 Теглене на Голямата награда от томбола с щандовете – лаптоп

Водещ: Ангел Иванов

Facebook коментари