Сряда, 19 Юни 2024 г.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов бе единствения лектор от България на форум на ЕК

Председателят на Управителния съвет на Асоциация на дунавските общини "Дунав" (АДО) Д-р Юлиян Найденов и Изпълнителният директор г-жа Мария Цанкова представиха Дунавския регион и България в двудневно събитие на високо ниво, посветено на Средиземноморското сътрудничество в рамките на Мисията на Европейската комисия "Възстановяване на нашия океан и води". Форумът, организиран от Европейската комисия в тясно сътрудничество с италианското правителство, регион Сицилия и университета в Палермо, се проведе на 30 и 31 май в гр. Палермо, Италия.

Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра, участва в панелна дискусия с представители на градове и региони от редица държави в ЕС. Той запозна аудиторията с актуалните области на дейност на първата регионална асоциация на местни власти в България, имащи отношение към опазване на речните екосистеми и декарбонизация в Дунавския регион. АДО "Дунав" допринася за постигане целите на Мисията чрез участие в два проекта, финансирани по Програма "Хоризонт Европа". През януари 2023 г. започна изпълнението на проект EcoDaLLi Project за управление на Дунавския фар за иновации, а през юни стартира иновационният проект DaWetRest за възстановяване на дунавски влажни зони и заливни равнини чрез системни, ангажирани с общността устойчиви иновативни действия. Д-р Найденов участва и в церемония по създаване на т.нар. Коалиция от градове и региони – представители на местни и регионални власти, които се ангажират с изпълнението на Хартата на Мисията на ЕС и са водещи с добри примери в Европа.

Събитието имаше за цел да покаже силните политически ангажименти на средиземноморските страни към мисията "Възстановяване на нашия океан и води" и да представи действията и инициативите, които допринасят за нейните цели. Във форума взеха участие заинтересовани страни от средиземноморския басейн, международни и междуправителствени организации, както и представители от региони, градове, пристанища, острови, корабоплаване, индустрии, академични среди, образование, изследователи, инвеститори, НПО, граждани и младежи. Програмата включваше още демонстрации на проекти на ЕС, обмен на най-добри практики и създаване на партньорства.

Facebook коментари