Понеделник, 27 Март 2023 г.

Пазете природата! Световен ден за защита на околната среда

Световният ден за опазване на околната среда. Чества се от 1973 г. по решение на конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда - първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на околната среда и развитието - "Глобал - 500" на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание.

Facebook коментари