Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Край с вечния длъжник: Има срок след който дълговете ви изчезват

Правната комисия към парламента прие отпадането на "вечния длъжник". По този начин се приема десетгодишна давност на задълженията на физическите лица. Давността няма да се прилага в точно определени случаи.

Според един от вносителите на предложението – промените в Закона за задълженията и договорите дават гаранции както на кредитополучателите, така и на кредиторите.

"Кредитори, които са образували изпълнителни производства, за тях давността ще започне да тече практически в момента на образуване на изпълнителното производство, така че аз смятам, че сме премахнали възможността от злоупотреби".

Евродепутатът от ЕНП Емил Радев посочи, че България е останала единствената страна в ЕС, в която съществува фигурата на вечен длъжник.

Депутатът от БСП Филип Попов обясни, че социалистите дават принципна подкрепа, но настояват законодателните промени внимателно да се обмислят.

10-годишната абсолютна погасителна давност на частните задължения на физическите лица беше приета на второ четене от Народното събиране с промяна на Закона за задълженията и договорите.

Тя ще важи не само за новите, но и за заварените дългове.

С приетите промени с изтичането на 10-годишния давностен срок да се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, стига те да не са отсрочени или разсрочени.

Колектори: "Абсолютната давност" няма да премахне вечния длъжник

Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са погасили задължението си, а кредиторите им ще загубят парите си завинаги.

Става дума за дългове както към банки, фирми за кредити и комунални дружества, така и към всякакъв друг вид кредитори, включително други физически лица.

Законопроектът предвижда шест изключения, в които давността няма да се прилага. Това са:

от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество, решили да обединят своята дейност;
за непозволено увреждане;
за неоснователно обогатяване;
за издръжка;
за трудово възнаграждение;
за обезщетения по Кодекса на труда.


Гратисният период за влизането в сила на новите текстове е съкратен от 6 на 3 месеца.

Facebook коментари