Сряда, 29 Май 2024 г.

Община Главиница организира празнична вечеря по случай 24 май за всички учители и читалищни дейци

На 23.05.2023 г. Община Главиница организира празнична вечеря по случай 24 май за всички учители и читалищни дейци. На вечерята присъстваха около 150 учители и културни дейци. По повод празника 24 май Неждет Джевдет - кмет на Община Главиница поздрави всички учители, културни дейци и гости.

Отличените получиха плакети, грамоти и цветя. Наградите за висок професионализъм, заслуги и принос в развитието на образованието на общинско ниво се присъдиха в следните категории на:

1.СУ"Васил Левски" гр. Главиница - "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА";
2.Бахрие Хасан Рамис - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в прогимназиален етап, в областта на физико-математическите науки;
3.Рамадан Джезми Расим - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в гимназиален етап, в областта на хуманитарните науки;
4.Петър Василев Донев - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" , учител в гимназиален етап, в областта на обществените науки;
5.Семра Сали Ахмед - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в начален етап;
6.Север Мюмюн Юмер – УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА "НОВАТОР", учител в начален етап;
7.Мариян Димитров Карачоров - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в гимназиален етап, в областта на професионалната подготовка;
8.Иван Красимиров Иванов - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в гимназиален етап, в областта на изкуството и спорта;
9.Димитричка Иванова Петрова - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", учител в начален етап;
10.Елис Юксел Мюмюн - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", педагогически съветник;
11.Марина Руфимовна Комиссарова - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", в областта на предучилищното образование, за представяне на добри педагогически практики на вътрешни и външни форуми;
12.Мелекшен Осман Исмаил - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", в областта на предучилищното образование, за ефективност в образователния процес и спечелени призови места с деца на различни нива;
13.Бедрие Ахмед Халим - "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", в областта на предучилищното образование, за новаторски дух и доказан принос с изяви на деца;

За принос в културното развитие на общината, плакет и грамота получиха:

1. "НАЙ-ПРИЗОВИ ОТЛИЧИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ"
1.1 НЧ " Христо Ботев – 1940г." гр. Главиница;
1.2 НЧ " Просвета -1940г." с. Стефан Караджа.
2. "НАЙ-ПРИЗОВИ ОТЛИЧИЯ , ПОЛУЧЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛИ"
2.1 НЧ "Освобождение -1940 г." с. Сокол;
2.2 НЧ " Христо Ботев -1901 г." с. Зафирово.
3. "НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ИЗЯВИ В КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА"
- НЧ "Светлина – 1968 г." с. Вълкан
4. "ПРИЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ"
- НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1942 г." с. Коларово.
5. ПРИЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ НАЙ-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ"
5.1 НЧ " Христо Ботев – 1940г." гр. Главиница;
5.2 НЧ "Христо Ботев -1945 г." с. Дичево;
5.3 НЧ "Йордан Йовков – 1946 г." с. Малък Преславец;
5.4. НЧ "Светлина – 1960 г." с. Звенимир;
5.5 НЧ "Стефан Караджа – 1950 г." с. Суходол.
6. "ПРИЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА РОДНОТО СЕЛО"
- Марияна Нацова – чит. секретар при НЧ "Янко Забунов – 1957 г."
7. ОТКРИТ ТАЛАНТ 2022 Г. – Леон Невенов – самодеец при НЧ "Отец Паисий – 1948 г." с. Богданци.
8. " ПРИЗ ЗА АКТИВЕН МУЗИКАЛЕН ДЕЕЦ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА" - Пенка Димитрова
Благодарим на образователните институции и народните читалища, които ни поздравиха с индивидуални и групови изяви.

Facebook коментари