Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Кметове и съветници в Силистра дариха средства на ученици за участие в олимпиада

Учениците от ПМГ "Св.Климент Охридски" – гр.Силистра Мира Недева Липкова от IXа клас и Николай Йорданов Георгиев от ХIа клас, класирани на първи места от Националната олимпиада по лингвистика и Националното състезание по лингвистика, са включени в разширения отбор за участие в XX Международна олимпиада по лингвистика.

Разходите за участие в подбора за периода 7-11 юни се поемат със средства на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки и Секция Математика и лингвистика към СМБ, а разходите за първата част от подбора – за периода 3-7 юни, се осигуряват от РУО, общини, кметства, училища, спонсори и собствени средства.

За осигуряване на участието на Николай Георгиев и Мира Липкова за периода 3-7 юни са необходими още средства.

Вчера общинските съветници и кметския екип в Силистра се включиха с лични средства за участието на децата в олимпиадата.

Facebook коментари