Неделя, 14 Април 2024 г.

Силистренският театър спешно търси осветител

Драматично-куклен театър Силистра търси спешно да назначи "Оператор, пулт художествено осветление"/осветител, става ясно от обява публикувана в социалната мрежа.

Предлага се трудов договр, със срок на изпитване.

Изисквания за заемане на длъжността - Образование: висше, техническо.

Знания и умения: Подреждане на осветлението; контрол на светлината, работа със специализирани програмни продукти за създаване на пространствени обекти и обработване на светлината, технически параметри на осветителните тела и електрическите уредби; осветителни тела, проводници и кабели и начина на тяхното полагане и свързване; електронни средства за управление на електрическа уредба за художествено осветление; устройство, принцип на действие, монтаж и експлоатация на осветителни уредби, видове светлина; специфика на сценичното и игровото пространство в театъра, композиция на модули и сценична среда; цветно осветление; познания за изискванията към сценичната светлина; компетенции по изчертаване на грундрис и записване на осветителна партитура; разполагане и последователност на свързване на осветителни тела и апаратура; работа с електрически инструменти и измервателни уреди, работа със специализирани програмни продукти за създаване на пространствени обекти и светлинна обработка; изработване на техническа документация - работна скица, чертеж, разчет на необходимите материали, направа на електрическа схема; разработване на технологичен план за последователността на работа; работа с осветителни тела и уредби за художествено сценично осветление.

Заявление и професионална автобиография можете да подавате в дирекцията на Драматично-куклен театър Силистра.

Facebook коментари