Събота, 02 Декември 2023 г.

Няма пари за образователни медиатори

Около 1000 образователни медиатори може скоро да останат без работа. Причината е, че Министерството на образованието не намира пари да им плаща, макар че в същото време оценява работата им като важна и резултатна. Какъв е проблемът и има ли решение?

От четири години Ангел Ангелов работи като образователен медиатор в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен. Той е висшист, в момента завършва магистратурата си по социално-педагогическо консултиране.

"Захванах се да уча социална педагогика, защото пасваше на това да бъдеш образователен медиатор. За мен това беше мечта и не искам да си сменям професията", каза той пред Свободна Европа

За образователните медиатори не се изисква висше, но Ангелов обича работата си и казва, че винаги ще я практикува. Само че след малко повече от месец може и да няма тази възможност.

Причината е, че Министерството на образованието и науката (МОН) все още не е решило дали да бъде продължена националната програма, по която 940 образователни медиатори получават заплатите си.

Едногодишната програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" на стойност 10 млн. лв. приключва в края на юни.

Сега МОН предлага спасителни варианти, срещу които обаче училищните директори имат възражения.

Те са описани от неформалния център за координиране на образователни медиатори - неправителствената организация Център за междуетнически диалог и толератност "Амалипе" - в петиция и писмо, изпратени до МОН, министър-председателя, националния омбудсман и парламентарната комисия по образованието.

Какво върши образователният медиатор

От началото на учебната 2021/2022 г. МОН се зае сериозно да връща отпадналите или нежелаещите да учат деца в клас. Образованието в България е задължително до 16-годишна възраст, но това не е причина около 5% от децата (около 40 хил.) да не учат. Близо една четвърт от записаните в предучилищно или училищно образование са в риск от отпадане, посочва МОН в свой анализ.

Под егидата на тогавашния служебен министър на образованието Николай Денков бяха сформирани над 1300 екипа от преподаватели, психолози, социални работници, полицаи, общински и здравни служители, чиято работа беше да обикалят по домовете на незаписалите се или непосещаващите училище деца.

След това останаха да обикалят предимно образователните медиатори, като при нужда семействата биват посещавани и от другите държавни служители. През следващата учебна година МОН отчете, че по този механизъм са върнати в училище 8700 деца.

В края на 2021 г. образователните медиатори получиха голямата награда "Човек на годината" на Българския хелзинкски комитет, а МОН отличи няколко от тях. И макар министерството да признава работата им като ключова за задържането на децата от уязвими групи в клас, позицията им продължава да бъде несигурна.

До редакционното приключване на текста МОН не отговори на въпросите на Свободна Европа, сред които бяха и колко на брой са в момента образователните медиатори и откъде получават заплатите си. По изчисления на "Амалипе" са около 1100.

Част от тях са назначени по програмата за работа с уязвими групи по наредба за финансирането на училищата. Малка част са назначени по проект за приобщаване в предучилищното образование, а най-много са медиаторите (940), работещи по изтичащата национална програма.

Работата им е не просто да събират децата, които не ходят на училище, от домовете им. За да се задържат в клас трайно, родителите трябва да проумеят, че образованието е смислено и важно. Медиаторите са мотиватори на децата, но и работят за промяна на нагласата на общността.

Какъв е проблемът и възможните решения

Наместо да удължи програмата за подкрепа на медиаторите, МОН реши да ги прехвърли към проекта "Успех за теб", съфинансиран от Европейския съюз, който също е насочен към ученици в риск от отпадане от училище.

Той обаче покрива само 50% от заплатите на образователните медиатори и така остава училищата да плащат от бюджетите си останалите пари. И въпреки че медиаторите вземат минималната работна заплата, това за някои училища е непосилно.

Второто предложение на МОН е заплатите на образователните медиатори да идват от парите за работа с уязвими групи (по чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на училищното и предучилищното образование).

Но част от училищата не получават тези пари. Право на тях имат само тези, в които децата от т.нар. уязвими групи са над 20%. А уязвимостта е дефинирана на база образованието на родителите. Ако са с по-ниско от средно образование, детето им спада към уязвимите групи.

Но в България има много етнически смесени училища, в които уязвимите деца са под 20% и полагат усилия за тяхната интеграция. Те имат нужда от медиатор, но нямат право на тези пари и съответно трябва да се лишат от образователните си медиатори.

Освен това тези парите за работа с уязвими групи се получават и на базата на брой ученици. Така за селските училища с малко деца тези пари са малко и не стигат за заплата на медиатор. А именно там има най-голяма нужда.

"Очакваме че половината, ако не и две трети от назначените по националната програма медиатори от 1 юли ще останат без работа", каза пред Свободна Европа председателят на център "Амалипе" Деян Колев.

Затова центърът инициира петиция в подкрепа на образователните медиатори, която за две седмици събра над 20 хил. подписа - от родители, учители, граждани - в 164 населени места в страната. На 10 май петицията е внесена до министъра на образованието Сашо Пенов, премиера Гълъб Донев и омбудсмана Дияна Ковачева.

В подписката се настоява за продължаване на националната програма за подкрепа на медиаторите след 1 юли, както и към нея да бъдат включени и детските градини. Да се намери устойчив начин на финансиране на медиаторите и да бъде регламентирана дейността им като професия.

До същите институции писмо със същите искания внесоха от Синдиката на българските учители към КНСБ и синдиката "Образование" към КТ Подкрепа, двата работодателски съюза на училищните директори и над 60 неправителствени организации.

"Амалипе" е изпратил и искане и до парламентарната комисия по образованието да се организира изслушване на министъра по тези въпроси.

Как се мотивират деца (и родителите им) да учат

Ангел Ангелов е върнал много деца в клас. Има си начини да убеждаваш децата и техните семейства, че образованието е ценност - и това се учи на теория. Вече самият Ангелов е координатор и обучител на образователни медиатори.

Но той има таланта да открива заложбите на учениците си.

Някой е добър в писането, друг - в говоренето, трети - в спорта, в танците, в пеенето, в рисуването. ..

"Всяко дете има талант", каза Ангелов. "Просто трябва да го откриеш и да му го посочиш - на него и на неговите родители."

По думите му тогава те виждат, че наистина детето умее нещо и има възможност в живота да не е като родителите си, които често мислят само за прехраната. "Много семейства искат днес да изкарат 10-те лева за прехрана, другото не ги вълнува", казва Ангелов.

Медиаторът успява да убеди ученици да продължат и с висше образование. Защото на възражението "Е, то пък кой учил се е оправил?", отговаря "Аз. Аз съм се оправил."

Мотивира ги и според ситуацията. Ако в семейството отглеждат животни, казва на децата, че няма нищо лошо и срамно по цял ден човек да е с работните дрехи. "Но в нашата гимназия предлагаме специалност фермер, защо да не го учиш?"

Други мотивира покрай шофьорската книжка, която за момчетата е идеал. Но за да я имаш, се иска завършено средно образование.

"Ама ти от нашите ли си? И работиш там?! Мале, за първи път виждам някой от ромски произход да работи в училище!", му казва момиче, което той се опитва да убеди да се запише в гимназията. Да, тя се записва да учи. Но у Ангелов остава горчиво чувство, което иска да сподели.

"Това е единствената ромска длъжност. Имам чувството, че ме дискриминират, защото съм ром."

Наскоро умно момиче от гимназията печели наградата "Посланик за един ден", а баба ѝ, която я отглежда, не я пуска да пътува до София. Ангелов е успял да я убеди, че е важно за внучката ѝ да се развива, но...

"Бабата си знае, че отглежда момиче за женене и толкоз."

В гимназията в Шумен учат общо около 200 деца различни общности - българи, роми, турци, копанари. Във вторник училището е изпратило абитуриентите си. Около 10 деца, откакто Ангелов е образователен медиатор, вече учат или ще учат в университет.

Facebook коментари