Петък, 23 Февруари 2024 г.

12 училища в Силистренско имат нужда от ремонт на физкултурните си салони

12 училища в Силистренско имат нужда от ремонт на физкултурните си салони

Почти две трети от учебните заведения или 1576 училища разполагат с налични физкултурни салони за осъществяване на спортна дейност.

Най-голям брой на училища с наличие на физкултурни салони има в областите София-град, където те са 184, следвана от Пловдив – съответно със 122, и Плевен – със 78.

От друга страна, училищата, които не разполагат с физкултурни салони са 716 или с други думи, около една трета от всички в страната.

Тук областите, където има най-голям брой на училища без изградени салони са Бургас – с 67, Пловдив – с 60 и Стара Загора, където те са 50.

По отношение на подобряването на учебните бази, статистиката предоставя данни и за броя на училищата, където е заявено, че са необходими значителни ремонтни дейности в спортните салони.

Те са общо 216, а сред областите, където е наложително да се осъществи ремонт водещи са: София-град с 27, Добрич и Плевен с 13, следвани от Търговище и Силистра с по 12, както и Пловдив с 10.

Facebook коментари