Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Знаете ли на какви безплатни прегледи имате право

НЗОК осигурява годишен задължителен профилактичен преглед за всички здравноосигурени лица над 18 години, независимо от това дали са диспансеризирани или не.

Прегледът се извършва от общопрактикуващ лекар и включва няколко компонента. Това включва събиране на анамнеза и подробна оценка на текущото здравословно състояние, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичния статус, проверка на остротата на зрението (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериалното налягане, електрокардиограма и изследване на урина с тест-ленти за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Ако има риск, равен или по-голям от 12 точки, се извършва измерване на кръвната захар на гладно в лаборатория.

Оценката на риска за развитие на захарен диабет се извършва на всички лица над 18 години, използвайки FINDRISK - въпросник за оценка на риска за развитие на захарен диабет през следващите 10 години. Допълнителните изследвания, включени в обхвата на профилактичния преглед, зависят от възрастовата група, в която попадате.

За жени на възраст от 50 до 69 години включително, се препоръчва мамография на млечните жлези на всеки 2 години.

Лицата на възраст над 65 години (както жени, така и мъже) имат специфични изисквания за профилактичния преглед.

Те включват: 1. Ежегоден преглед на Профилактичния клиничен комплекс (ПКК); 2. Измерване на триглицеридите; 3.1. Определяне на общия холестерол и HDL за лица без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет или хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); 3.2. Определяне на LDL-холестерола (за лица със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) - веднъж на 5 години.

Ако в рамките на календарната година вече сте извършили изследвания на LDL-холестерол/общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография (и PSA за мъжете), по друг повод, повторно изследване не е необходимо по време на профилактичния преглед.

Facebook коментари