Неделя, 11 Юни 2023 г.

На Север най-големият недостиг от фармацевти е в област Силистра

В здравното министерство започна работа групата, която трябва да изготви Националната аптечна карта. Това ще стане на база данните в областните карти, като целта е да се показва актуалното състояние в страната и да се види съответствието във всеки един момент с минималните критерии за наличност и достъп до фармацевтични услуги.

Какви са очакванията. очерта за clinica.bg магистър фармацевт Светослав Крумов гл. секретар на Българския фармацевтичен съюз .

Изследванията са направени на база информация от Регистъра към края на 2022г. данни за населението на НСИ към 2021 г.

Северният централен регион се формира от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Структурата на населението според преброяването от 2021 г. показва, че населението на Северния централен район за планиране е в тенденция на прогресивно застаряване, като делът над 65-годишна възраст достига 24.52 % от общото население.

Делът на магистър-фармацевтите в регистъра на БФС във възрастовите групи над б0 години е малко над 20%, като най-голям е в област Разград 26.04%, а най-малък в област Силистра 13%.

На територията на Северния централен регион са разкрити 271 аптеки при минимално необходими 274, което показва една сравнително добра обезпеченост от аптеки.

Най-много аптеки има в област Русе. където те са 141% над минимално заложените за региона.

Около 80% от аптеките в областта са разположени в областния град Русе, което очертава едно пренасищане от аптеки в града за сметка на чувствителен недостиг от аптеки и специалисти в периферията на областта.

На фона на сравнително добрата осигуреност от аптеки изпъква недостиг на фармацевти в целия регион. като в една аптека работят средно 1.64 фармацевти.

Най-големият недостиг от фармацевти е в област Силистра.

Facebook коментари